Nakaz zapłaty


Dostałeś nakaz zapłaty, albo masz na poczcie przesyłkę sądową i zastanawiasz się czy ją odebrać ? Odbierać czy nie odbierać ?

Dostałem nakaz zapłaty, co robić dalej, odbierać listy z poczty  - zadajesz sobie te pytanie? 

Z dwojga złego lepiej jest odbierać listy z Poczty Polskiej. Zawsze możesz poprosić w okienku pocztowym o okazanie koperty listu. Zwróć przede wszystkim uwagę na to od kogo pochodzi korespondencja, jeśli nadawcą jest Sąd, np. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie lub inny Sąd wiedz, że z takim listem należałoby się zapoznać.

Jeżeli nie odbierzesz korespondencji sądowej wówczas możesz liczyć się z tzw. skutkiem doręczenia (po upływie terminu do odebrania listu z poczty tj. 14 dni przesyłkę uważa się za doręczoną pomimo nie odebrania listu z Poczty).

Jeśli okaże się że jest to nakaz zapłaty, np. nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym to pamiętaj że pozostawienie go bez odpowiedzi (sprzeciwu, który trzeba wysłać w ciągu 2 tygodni od daty otrzymania nakazu) skutkuje uprawomocnieniem się nakazu zapłaty co stanowi podstawę do wszczęcia przez komornika postępowania egzekucyjnego.

Pozostawiony bez odpowiedzi nakaz zapłaty ma moc Wyroku Sądu.

Pamiętaj, że w przypadku otrzymania przesyłki sądowej zawsze możesz skonsultować się z Kancelarią Radcy Prawnego Andrzeja Prószyńskiego (Olsztyn), nie pozostawiaj listu z Sądu bez odpowiedzi. Działaj szybko albowiem z reguły masz tylko 2 tygodnie na złożenie środka zaskarżenia. Sama konsultacja jest bezpłatna i  może pomóc w rozwiązaniu Twoich problemów prawnych.

Gdyby mieli Państwo pytania dotyczące tego czy innego tematu zachęcam do bezpośredniego kontaktu z moją osobą.