Blog prawniczy


28.03.2023r.: Wykreślenie hipoteki  Funduszu Sekurytyzacyjnego Cesja wierzytelności


11.08.2022r: Unieważnienie kredytu frankowego


24.02.2021r. : Dział spadku zaliczenie na schedę spadk


31.01.2020r: Skutki unieważnienia umowy kredytu, pożyczki nieważność czynności prawnej


15.11.2018r: Prawo do wcześniejszej emerytury. Odwołanie od decyzji ZUS


14.03.2018r: Miałeś wypadek ? Ubezpieczycie odmawia, zaniża wypłatę odszkodowania ?


28.12.2017r: Przedawnienie długu zabezpieczonego hipoteką na nieruchomości


 29.06.2017r: Nakaz zapłaty


29.05.2017r. : Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.


09.02.2017r. : Podział majątku wspólnego


10.10.2016r. : Wspólnota mieszkaniowa chce zlicytować twoje mieszkanie ?


20.09.2016r. : Prawo pracy: umowa zlecenie czy umowa o pracę 


01.06.2016r. : Jesteś dłużnikiem banku ? Dostałeś nakaz zapłaty lub pozew z Sądu ?


17.07.2015r. : Zachowek - kto jest uprawniony ?


10.07.2015r. : Czy wspólnota mieszkaniowa może odciąć dopływ zimnej wody?


29.01.2015r. : Polisolokaty, Pareto, Europa - wprowadzeni w błąd


20.11.2014r. : Przerwanie biegu przedawnienia


12.05.2014r. : Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy


28.02.2014r. : Słupy elektroenergetyczne na nieruchomości


31.01.2014r. : Alimenty z Funduszu Alimentacyjnego


20.01.2014r. : Podział majątku wspólnego : najem mieszkania komunalnego


03.12.2013r. : Alimenty dla rozwiedzionego małżonka


25.11.2013r. Działalność gospodarcza a małżeństwo