Podział majątku


Czeka cię podział majątku wspólnego, zastanawiasz jak to zrobić ?

Podział majątku najlepiej przeprowadzić zgodnie, dopiero kiedy brak jest zgody co do sposobu podziału właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd. Zgodnie majątek możemy podzielić sami jeśli są to rzeczy ruchome (np. samochód), natomiast jeśli przedmiotem współwłasności jest nieruchomość wtedy należy umówić się z notariuszem aby dokonać zmian w składzie właścicielskim nieruchomości.

Zgodny wniosek podziału można przedstawić również przed Sądem, zaoszczędzimy przy tym na opłacie sądowej od wniosku.  Sąd co do zasady przychyli się do zgodnego sposobu podziału majątku. Natomiast w razie braku zgody pierwszeństwo będzie miał podział w naturze (fizyczne podzielenie rzeczy) według udziałów przysługujących stronom o ile podział taki będzie możliwy i zasadny według interesu społeczno-gospodarczego. Różnice w wartości zostaną wyrównane w dopłatach pieniężnych.

W razie gdy nie będzie możliwy powyższy sposób podziału majątku Sąd dokona sprzedaży rzeczy przez komornika. Jest to najmniej opłacalna forma dokonania podziału majątku ze względu na wysokie opłaty pobierane przez komorników. 

Gdyby mieli Państwo pytania dotyczące tego czy innego tematu zachęcam do bezpośredniego kontaktu z moją osobą.