Polisolokaty, Pareto, Europa - wprowadzeni w błąd.


Gdyby mieli Państwo pytania dotyczące tego czy innego tematu zachęcam do bezpośredniego kontaktu z moją osobą.

Polisolokaty, Pareto, Europa - wprowadzeni w błąd.

Zostałeś wprowadzony w błąd przez bank, instytucję finansową przy zawarciu umowy polisolokaty?  Pamiętaj, że masz prawo walczyć o swoje prawa oraz wpłacone pieniądze.

Jeśli do dochodzenia swoich praw zniechęca cię widmo zapłacenia słono liczonej opłaty likwidacyjnej, to miej świadomość, że obecnie reprezentowane orzecznictwo Sądów, w tym Sądu Najwyższego sprowadza się do tego, że ustalanie przez instytucje finansowe opłaty likwidacyjnej na pozioma 100, 80, 60 % etc. wpłaconej kwoty jest niedozwolone. Zakaz stosowania opłat likwidacyjnych nie może być oderwany od rzeczywistej, realnej straty banku. Liczne wyroki sądów powszechnych potwierdzają prawo domagania się zwrotu nienależnie pobranej opłaty likwidacyjnej.

Wiele osób skarży się również na to że przy zawarciu umowy zostały wprowadzone w błąd, a to z tego, że np. myślały że zawierają one lokatę bankową, ubezpieczenie na życie, nie były informowane w sposób należyty o charakterze sprzedawanego produktu i ryzyku z tym związanym.

Istniejące instrumenty prawne (Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym) pozwalają na odzyskanie pobranej opłaty likwidacyjnej a nawet na odzyskanie wpłaconych pieniędzy.