Prawo pracy: umowa zlecenie czy umowa o pracę


Gdyby mieli Państwo pytania dotyczące tego czy innego tematu zachęcam do bezpośredniego kontaktu z moją osobą.


Pracujesz na umowie zlecenie ? Wykonujesz na podstawie umowy cywilnoprawnej te same czynności co inni pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę? A może jesteś pracodawcą ?

Umowa zlecenie czy umowa o pracę, z tym dylematem nie raz mierzą się na salach sądowych pracodawcy i pracownicy (roszczenie o ustalenie istnienia stosunku pracy).

Sąd Najwyższy w wyroku z 21 maja 2016r., w którym miałem przyjemność reprezentować stronę skarżącą, potwierdził zasadę obowiązującą w Kodeksie Pracy  stanowiącą o zakazie zastępowania umowy o pracę umową cywilnoprawną. Sąd Najwyższy podkreśla, że niezgodne z prawem jest zastępowanie umowy o pracę umową zlecenia  jeżeli  sposób wykonywania pracy/zlecenia jest charakterystyczny dla stosunku pracy (cechy charakterystyczne to m.in.: podporządkowanie pracownika - organizacyjne, wykonywanie poleceń przełożonych, wykonywanie pracy w zespole pracowniczym, obowiązek osobistego wykonywania pracy - zakaz zastępstwa, sztywno, odgórnie ustalony grafik pracy i inne). Sąd Najwyższy zaznaczył, że istotnym dla rozstrzygnięcia czy mamy do czynienia z umową o pracę czy też z umową zlecenia jest porównanie cech charakterystycznych, przeważających dla danego stosunku prawnego. A więc czy w danym stosunku pracy przeważają cechy charakterystyczne dla stosunku pracy czy też dla stosunku zlecenia. Zgoda obydwu stron na zawarcie umowy zlecenia ma drugorzędne znaczenie dla ustalenia czy mamy do czynienia z umową zlecenia, ponieważ pierwszorzędne znaczenie ma sposób w jaki pracę wykonywano.