Unieważnienie umowy kredytu indeksowanego do kursu franka szwajcarcskiegoi CHF


Unieważnienie umowy kredytu indeksowanego, denominowanego do kursu franka szwajcarcskiego CHF 

Unieważninie umowy kredytu we frankach CHF jest dalej idącym roszczeniem aniżeli tzw. odfrankowienie.

Odfrankowienie oznacza pozostawienie ważności samej umowy ale bez przepisów dotyczących waluty obcej. Jednakże czy usunięcie z umowy kredytowej klauzul abuzywnych dotyczących CHF nie dotyczy tzw essentialia negotii umowy? Moim zdaniem bez tych przepisów umowa kredytu staje się niewykonalna a Sąd nie ma podstawy prawnej do kreowania warunków dla utrzymania w mocy takiej umowy. Unieważnienie umowy Kredytu frankowego jest najwłaściwszym roszczeniem.

Natomiast kredytobiorca - konsument powinien być świadomy konieczności rozliczenia się z Bankiem. Konsument będzie miał nadpłatę wobec Banku (roszczenie o zapłatę) albo niedopłatę, którą trzeba będzie zapłacić dla banku. 

Gdyby mieli Państwo pytania dotyczące tego czy innego tematu zachęcam do bezpośredniego kontaktu z moją osobą.