Wspólnota Mieszkaniowa chce zlicytować twoje mieszkanie ?


Gdyby mieli Państwo pytania dotyczące tego czy innego tematu zachęcam do bezpośredniego kontaktu z moją osobą.

Wspólnota Mieszkaniowa chce sprzedać, zlicytować za długi Twoje mieszkanie?

W ramach obrony przed licytacją warto sprawdzić czy Wspólnota mieszkaniowa dopełniła wszystkich wymagań prawnych spoczywających na niej. Wspólnotę Mieszkaniową tworzą wszyscy właściciele lokali. Aby zarząd wspólnoty mógł skierować do komornika wniosek o egzekucję z nieruchomości, co w finale kończy się z reguły sprzedażą mieszkania, musi mieć na to zgodę mieszkańców. A więc na powyższą czynność większość właścicieli powinna wyrazić zgodę w formie uchwały. Ważne jest również jak sama uchwała jest sformułowana, albowiem nie może to być zgoda jedynie na wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Ponadto warto zwrócić uwagę na art. 16 Ustawy o własności lokali, który ustanawia sądową kontrolę nad sprzedażą licytacyjną mieszkania dłużnika Wspólnoty.